Poza ramą, chwila

Otwartymi oczyma przyjmuję
rzeczywistość biernego aktora.
Bez znieczulenia – jaką jest.
Przymykam je chwilowo,
by zobaczyć tę,
śliczną.