Głębiej

Nie podcinaj skrzydeł,
nie rozdawałem ich,
nie mam mocy stwórczej,
dopóki nie sięgnę pióra.

Moje słowa zmieniają życie,
pisze anonimowa dziewczyna.
Nie spodziewałem się nawet,
takich wzruszających wyznań.

Chciałbym pisać uważniej,
wybierać pośród słów, lepiej.
Nie zawsze, pięknie i ładnie,
sięgać choćby odrobinę głębiej.