Bez palety barw

Wystarczy rozejrzeć się wokoło,
twarze ludzi smutkiem malowane,
ponieważ los dostał dwie kredki,
bez palety barw życia czarno-białe.

Żal, gdyby tak skroplić się mógł,
powodzi takiej nie widział świat,
spokojny szum największego oceanu,
a brata nie poznałby więcej brat.

Tęcza to różne odcienie szarości,
za sprawą braku szlachetnych uczuć,
bez przyjaźni, wrażliwości, miłości
krążą nad nami miliony złych duchów.

Jeden nie wierzy w duchy,
drugi w przyjaźń, czy w miłość,
trzeci poddaje w wątpliwość wrażliwość…