Przepaść

Gdy nadejdzie chwila,
w której zgaśnie płomień ulotnego życia,
zapadnie się przejmujący blask,
kto będzie nad tobą stał?

Życie bez względu na wszystko,
przemija.
Sekunda, minuta, godzina, dzień,
czasu zostaje coraz mniej,
na bycie kimś lepszym
niż się jest.

Bez względu na to, co mieści się po drugiej stronie,
dla nich liczy się co tutaj zrobisz i powiesz.

Chciałoby się postawić linię,
oddzielającą dobre od złego,
tylko zasięg ramion nie pozwala
rysować na taką odległość.