Na pewno

Często towarzyszy nam zgubne zwątpienie,
brak pewności, czy aby na pewno się uda.
Czy aby na pewno starania mają sens,
rezygnować z pewnych spraw dla innych.

Nikt nam nie obiecywał, żę będzie łatwo
i nie uprzedził, że będzie tak trudno.
Ktoś znowu wstaje, by kontynuować dzieło,
mawiają, że losy są przesądzone z góry.

A mi się wydaję, że to ode mnie zależy,
czy wyskoczę oknem w ten słoneczny dzień,
kwiat złożę w jej rękach lub na grobie,
poprawię niedopracowany smutkiem wiersz.