Mówią

Naukowcy mówią,
że to tylko impulsy elektryczne,
powstające w moim mózgu
i, że nie mam prawa,
mówić o uczuciach.

Księża mówią,
że seks przedmałżeński
to ciężki grzech
i, że ze wszystkim,
należy poczekać.

Rodzice mówią,
że jeżeli zrobimy coś głupiego,
to porozmawiamy inaczej,
i, że nie powinniśmy,
zostawać sami.

Jak wytłumaczyć,
że dobre intencje to mało,
i nie jesteśmy dziećmi,
gdy w ogóle nie chcą,
nas słuchać.