Dla ludzi

Telewizja dla ludzi,
nieludzka wulgarność,
nieludzkie łgarstwo.

Alkohol dla ludzi,
nieludzka agresja,
nieludzki gniew.

Narkotyki dla ludzi,
nieludzka agonia,
nieludzka śmierć.

Wszystko dla ludzi,
by mocno żyć,
a dla nas nic.